Click vào hình để xem lớn hơn
sidra
Giá:  390,000đ
Kích cỡ: