Click vào hình để xem lớn hơn
Queen Stone
Giá: 860,000đ
Đá:     
Kích cỡ: