Click vào hình để xem lớn hơn
bamboo
Giá:  370,000đ
Kích cỡ: