Click vào hình để xem lớn hơn
Skya
Giá:  410,000đ
Kích cỡ: