Click vào hình để xem lớn hơn
Shanti
Giá: 730,000đ
Kích cỡ: