Click vào hình để xem lớn hơn
Royal Moonstone
Giá: 990,000đ
Kích cỡ:   
Mô tả
Chất liệu: Bạc 925
Đá: Moonstone thiên nhiên
Ý nghĩa: Cân bằng cảm xúc - Kích hoạt tình duyên - Hỗ trợ chứng mất ngủ - Chữa lành luân xa về tâm linh và trí tuệ - Tăng cường trực giác - Bảo hộ.