Click vào hình để xem lớn hơn
quote
Giá:  450,000đ
Kích cỡ: