Click vào hình để xem lớn hơn
Ministone
Giá: 510,000đ
Kích cỡ: