Click vào hình để xem lớn hơn
Antique moonstone
Giá: 1,190,000đ
Kích cỡ:   
Mô tả
Chất liệu: Bạc 925
Đá: Moonstone thiên nhiên
Kích thước viên đá: 6 li
Ý nghĩa: Cân bằng cảm xúc - Kích hoạt tình duyên - Hỗ trợ chứng mất ngủ - Chữa lành luân xa về tâm linh và trí tuệ - Tăng cường trực giác - Bảo hộ