Click vào hình để xem lớn hơn
Estee
Số mặt khắc:
Font:
Ký tự mặt khắc 1:  (Kí tự không bao gồm khoảng trống và các kí tự đặc biệt)
Ký tự mặt khắc 2:  (Kí tự không bao gồm khoảng trống và các kí tự đặc biệt)
Ký tự mặt khắc 3:  (Kí tự không bao gồm khoảng trống và các kí tự đặc biệt)
Ghi chú:

* Đối với khắc tay và đóng máy, hệ thống không hiển thị font. Vui lòng xem hình cuối trong phần hình ảnh để biết thêm chi tiết font chữ.

** Thời gian hoàn thành order cho các sản phẩm customize là khoảng từ 10 - 15 ngày

Sản phẩm liên quan