Click vào hình để xem lớn hơn
ROSY
Giá:  450,000đ
Kích cỡ: