Click vào hình để xem lớn hơn
bamboo
Giá:  390,000đ
Kích cỡ: